Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Chăm lo quyền và ích lợi chính đáng của phụ nữ

Giữ vai trò nòng cột trong phong bừa phụ nữ , những năm gần đây , Hội LHPN Việt Nam luôn bám sát công năng , nhiệm vụ của Hội , và nhiệm vụ chính trị của đất nước. Thực hành phương châm hướng về cơ sở , các cấp hội đã xây dựng được nhiều mô hình mới , tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo , trông coi lợi quyền hợp pháp của chị em , đáp ứng ước vọng của đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Hội đã thu hút sự hưởng ứng hăng hái của hàng chục triệu hội viên , phu nu trong cả nước , đóng góp đáng kể vào thành quả to lớn của đất nước trong thời kỳ lúa ra đòng canh tân , góp phần hăng hái thực hành mục đích "Dân giàu , nước mạnh , xã hội công bình , dân chủ , văn minh".Sau Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X ( từ năm 2007 đến nay ) , việc canh tân nội dung , phương thức hoạt động Hội hướng mạnh về cơ sở , càng đặt ra request cấp thiết , khi tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động. Các phong trào thi đua do Hội phát động đã xếp hàng , thu hút được đông đảo hội viên , phu nu trong cả nước tham gia. Phong trào thi đua "phu nu hăng hái Học hỏi , cần lao sáng tạo , xây dựng gia đình hạnh phúc" được các cấp hội tiếp chuyện khai triển sâu rộng , cụ thể hóa thành phong trào thi đua sôi nổi ở xứ sở có sự lồng ghép linh hoạt và sáng tạo với Cuộc sinh thực "Học tập và bắt chước theo việc làm sai trái của người khác tấm gương tư tưởng Hồ Chí Minh". Cuộc sinh thực đã được cụ thể hóa với nhiều hình thức hoạt động sản vật phong phú , đa dạng như: Học hỏi trong cần lao , làm ra , kinh dinh , thảo luận kinh nghiệm , tri thức để ứng dụng vào từng chuye , nghề nghiệp cụ thể đem lại hiệu quả , năng suất cao.Tính đến nay , đã có hơn 10 triệu hội viên đạt ba tiêu chuẩn của phong trào thi đua; hơn một triệu cán bộ , hội viên là nữ công nhân , công chức và cần lao đạt danh hiệu "Giỏi việc nước , đảm việc nhà". Học hỏi và bắt chước theo việc làm sai trái của người khác tấm gương tư tưởng Hồ Chí Minh , hai năm sau khi phát động , Hội LHPN của 14 tỉnh , thành thị có mô hình thực hành kiệm ước theo gương Bác , với số tiền kiệm ước là 25 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật khác , giúp đỡ 90 ngàn phu nu , trẻ nít nghèo khổ khăn. Phê duyệt hoạt động này , các mô hình thực hành kiệm ước đang được khai triển , nhân rộng ra cả nước như , "Ống gạo tiết kiệm" , "Nuôi heo đất" , "Hũ gạo tình thương" , "Hũ gạo tiết kiệm" , "Tiết kiệm điện nước sinh hoạt" , "Kho thóc tình thương"... Đặc biệt , quá trình Học hỏi và bắt chước theo việc làm sai trái của người khác tấm gương Bác đã từng bước tạo biến chuyển từ nhận thức đến thay đổi hành vi trong tu dưỡng , đoàn luyện phẩm chất tư tưởng , sửa đổi lối làm việc của cán bộ , hội viên , phụ nữ trong cả nước.Hoạt động trợ giúp phụ nữ xóa đói , giảm nghèo ( XĐGN ) được các cấp hội thực hành trên tài sở phát huy nội lực , tinh thần bạc nhược hiệp tác , tương thân , tương ái; chú trọng tính hiệu quả , vững bền , ưu tiên hộ nghèo vì phụ nữ đánh chủ. Hướng chỉ đạo của các cấp hội là tập trung nguồn lực từ Trung ương đến cơ sở , góp phần XĐGN tại 62 huyện nghèo , 200 xã nghèo nhất nước. Hiện đã có hơn 600.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ đã thoát nghèo. Phong trào phu nu giúp nhau phát triển kinh tế gia đình , từ vốn huy động kiệm ước mỗi năm có hơn 600 tỷ đồng trợ giúp phụ nữ nghèo. Để công tác XĐGN đạt hiệu quả và vững bền , hằng năm Hội phụ nữ các cấp tăng cường chỉ đạo , thực hành dạy nghề , giải quyết việc làm cho 55 nghìn phụ nữ , giới thiệu việc làm cho hàng trăm ngàn cần lao nữ.Đáng chú ý , năm 2008 , Hội LHPN Việt Nam đã có sáng kiến phát động Cuộc sinh thực "Mái ấm tình thương" nhằm khơi dây tinh thần bạc nhược "Lá lành đùm lá rách" , hấp thụ tấm lòng hảo tâm , sự tỏ thái độ đồng tình , đóng góp của các tổ chức , cá nhân chủ nghĩa trong và ngoài nước. Đến nay , số tiền được tỏ thái độ đồng tình lên tới hơn 53 tỷ đồng , xây dựng được 4.590 ngôi nhà tặng phu nu nghèo ở 63 tỉnh , thành thị trong cả nước. Thời kì tới , Hội tiếp chuyện phát động các cấp hội phụ nữ thực hành mục tiêu: mỗi ngày có từ một đến hai phụ nữ nghèo được nhận "Mái ấm tình thương".Năm 2009 , tiếp chuyện thực hành phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở , nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội , tập trung cho các vùng trọng tâm , vùng dân tộc thiểu số , đạo , vùng sâu , vùng xa , nơi còn nhiều có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn , Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo các cấp hội tổ chức Hội thi chú tâm Hội phụ nữ cơ sở giỏi và Giao lưu chú tâm Hội phu nu cơ sở giỏi toàn quốc. Hội thi đã thu hút hơn 95% số chú tâm Hội phu nu cơ sở tham gia , nhằm nâng cao tri thức , phương pháp , kỹ năng sinh thực quần chúng; cổ vũ , tuyên dương thành tựu đội ngũ chú tâm Hội phu nu cơ sở; khích lệ chị em bền bỉ thực hiện nhằm đạt tới mục đích cao đẹp đã đề ra vươn lên , hoàn thành vượt hẳn lên-xuất chúng nhiệm vụ được giao , đáp ứng request nâng cao chất lượng đội ngũ chú tâm Hội phu nu cơ sở trong thời kỳ lúa ra đòng mới.Trong canh tân nội dung công tác hướng về cơ sở , Hội đã chú trọng mở rộng tính liên hợp , xếp hàng thông đạt các ngả các tầng lớp phụ nữ; đa dạng hóa các hình thức xếp hàng để phát triển hội viên trong các chuye , đặc biệt là phụ nữ trong các doanh nghiệp và các ngành service , phê duyệt các hoạt động trợ giúp , xứng đáng được đề nghị hoặc đề xuất phu nu cử sự và phát triển doanh nghiệp. Tổ chức nhiều hoạt động tập huấn tri thức , kỹ năng quản lý , tổ chức triển lãm , hội chợ; đề xuất chính sách trợ giúp , thành lập câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp , Hiệp hội nữ nhà buôn. Lần đầu ra mắt được màng lưới kết liên trong nữ nhà buôn và giữa nhà buôn nữ với tổ chức hội. Đối với đội ngũ nữ trí thức , Hội LHPN Việt Nam đã có một số hoạt động nhằm xếp hàng và phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức , như thành lập Quỹ ải thưởng quốc gia dành cho các nhà khoa học nữ , Quỹ ải thưởng Kô-va-lep-xkai-a , hiện đang xây dựng dự án thành lập Hội nữ trí thức Việt Nam. Hưng thịnh tỉnh , thành thị xây dựng được nhiều mô hình mới như: Mô hình xây dựng tủ sách cho cơ sở hội; mô hình kết nghĩa chi Hội phu nu các tỉnh Tây Nguyên , mô hình 3 trong 1 ( ba người giúp một phụ nữ nghèo ); mô hình chuyển giao , trợ giúp công cụ , máy móc , thiết bị , vật dụng gia đình; mô hình câu lạc bộ đồng cảm người cao tuổi; mô hình sử dụng kiệm ước và hiệu quả năng lượng; mô hình cai nghiện ma túy Ở trong nhà-không ra khỏi nhà đình... , thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.Trong quá trình canh tân phương thức hoạt động , các cấp Hội luôn tạo hoàn cảnh , cách thức để hội viên , phu nu trực tiếp thực hành các quyền của mình. Đặc biệt , với ý thức và bổn phận trước phụ nữ cả nước , Hội LHPN Việt Nam đã chủ động tư vấn , đề xuất với Đảng , quốc gia những vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong công tác sinh thực phu nu , công tác cán bộ nữ , tham gia xây dựng Luật đồng đẳng giới; Luật Phòng , chống bạo lực gia đình ( hiện đã được quốc hội phê duyệt ); tư vấn với Bộ Chính trị ban hành quyết nghị 11 về "Công gộ phu nu trong thời kỳ lúa ra đòng CNH , HĐH đất nước" , ... Đây là những sự kiện quan yếu thúc đẩy tiến trình đồng đẳng giới ở Việt Nam , đồng thời thể hiện sự quan hoài của Đảng , quốc gia đối với công tác phu nu .Thời kỳ canh tân , với xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế , hoạt động Đối ngoại quần chúng của Hội LHPN Việt Nam không ngừng được mở rộng và phát triển từ Trung ương tới cơ sở. Quan hệ song phương và đa phương của Hội với các nước được tăng cường. Đến nay , Hội đã có quan hệ với hơn 300 tổ chức quốc tế và khu vực tại 67 nước , góp phần thúc đẩy sự hiểu biết , quan hệ hiệp tác giữa quần chúng và phu nu Việt Nam với các nước trên thế giới. Hoạt động đối ngoại của Hội đã hướng mạnh về cơ sở , phê duyệt việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động giao lưu quốc tế , khu vực , thực hành các tiêu chuẩn , dự án hiệp tác phát triển do quốc tế tài trợ , nhiều cấp Hội và hội viên ở cơ sở đã chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại quần chúng của Hội. Những thành quả canh tân mọi mặt , bao gồm trong chuye đồng đẳng giới và thúc đẩy sự tốt hơn trước của phụ nữ , nhất là trong chuye kinh tế , xã hội , đã góp phần tạo dựng nên hình ảnh người phu nu Việt Nam năng động , sáng tạo và canh tân trên trường quốc tế.Mặc dù còn nhiều có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn , nhưng trên tinh thần bạc nhược canh tân năng động , sáng tạo , thời kì tới hoạt động của Hội LHPN Việt Nam cần tiếp chuyện hướng mạnh về cơ sở , nhằm chăm lo và trông coi thiết thực hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ trong cả nước , thắp sáng thêm niềm tin của hội viên , phu nu vào tổ chức hội.PHƯƠNG HẠNH .
Share this article

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2014 Dịch vụ vệ sinh công nghiệp • All Rights Reserved.
Distributed By Free Blogger Templates | Template Design by BTDesigner • Powered by Blogger
back to top